Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu Il Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” informuję, że w ramach Schematu Il Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn. „Lokalny produkt turystyczny – potencjał w tożsamości kulturowej i przyrodniczej”

 

 

Celem operacji jest:
  • wymiana doświadczeń w zakresie kreowania innowacyjnych produktów turystycznych z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz tworzenia sieci współpracy  i certyfikacji jakościowej lokalnych produktów turystycznych.
Planowane Efekty:
  • nawiązanie trwałej współpracy co najmniej 3 grup podmiotów uczestniczących w projekcie, osiągającej wymiar ponadregionalny;
  • wzmocnienie branży turystycznej na terenie 2 tożsamych obszarów wdrażania LSR poprzez wymianę wartościowych przykładów działania a w procesie długofalowym wdrożenie najciekawszych rozwiązań adekwatnych do możliwości i potencjału obszaru;
  • skuteczna diagnoza potencjału obszarów działalności co najmniej 2 grup podmiotów 2 tożsamych obszarów wdrażania LSR uczestniczących w projekcie.