Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” serdecznie zaprasza na spotkania nt. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Podczas spotkań zaprezentujemy konkursy na dotacje, które w najbliższym czasie będą ogłoszone. Konkursy dotyczyły będą dotacji na zakładanie własnej firmy – dotacje w wysokości 60 tys. zł, dotacji na opracowywanie koncepcji smart village (wsi inteligentnej), dotacji na zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zaprezentujemy także w ramach konsultacji społecznych, nową Lokalną Strategię  Rozwoju na lata 2023-2027, która uwzględnia środki na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie na pozarolniczą działalność gospodarczą, poprawę dostępu do usług społecznych i edukacyjnych, działania na rzecz seniorów i młodzieży, dotacje na niekomercyjną infrastrukturę publiczną, granty na inicjatywy z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Spotkania odbędą się w dniu 25 maja 2023r. o godz. 9.00 oraz 13.00 w Garncarskiej Wiosce koło Nidzicy.

W dniu 26 maja 2023r. o godz. 10.00 w Garncarskiej Wiosce koło Nidzicy oraz w dniu 29 maja 2023r. o godz. 10.00 na Zamku w Nidzicy (sala rycerska)

Program spotkania :

Prezentacja aktualnych konkursów LGD

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Konsultacje Planu komunikacji

Dyskusja, wnioski