W dniach 01, 04, 07 luty 2022 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” organizuje nieodpłatne szkolenia z zakresu pisania projektów w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie przedsięwzięcia:

  • Podejmowanie działalności gospodarczej
  • Tworzenie sieci współpracy
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów, którzy mają zamiar ubiegać się o środki za pośrednictwem LGD do wzięcia udziału w szkoleniach.

 Terminy i miejsce szkoleń:

01.02.2022 r. Dom Pracy Twórców, ul. Dworcowa 50, 13-206 Płośnica, godz. 12.00

04.02.2022 r.  „Zajazd Tusinek” , Kolonia 2, 12-114 Rozogi, godz. 12.00

07.02.2022 r. Garncarska Wioska, Kamionka 5,13-100 Nidzica, godz. 12.00,  

Na zgłoszenia czekamy do 26 stycznia  br. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać  e-mailem: biuro@lgdbmk.pl. Podczas wypełniania formularza należy pamiętać o zaznaczeniu lokalizacji wybranego terminu szkolenia.

 Maksymalna liczba osób mogąca wziąć udział w ramach każdego szkolenia: 15 osób.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem tel.: 89 625 43 37

Formularz zgłoszeniowy pobierz