Wnioskodawcy z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w dniu 4 listopada 2022r. podpisali w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Umowa dotyczy wspierania współpracy pomiędzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR. Powstanie nowy produkt gastronomiczny z innowacyjną formułą jego sprzedaży – goście wraz z zamówioną potrawą wysłuchają narracji o tradycjach kulinarnych Mazur.