Z końcem sierpnia zrealizowaliśmy ostatni już wyjazd studyjny w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Wieś z pomysłem” – projekt, którego celem był udział przedstawicieli dwóch lokalnych grup działania w podpatrywaniu dobrych praktyk, spotkaniach organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego niewątpliwie przyczynił się do wymiany doświadczeń w zakresie kreowania innowacyjnych produktów turystycznych z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych. Tak podsumować można czas wypełniony ciekawym programem i  nietypowymi aktywnościami. Dzielimy się wrażeniami i inspiracjami.