Podczas wydarzenia zapraszamy do punktu informacyjnego  Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.