Zaproszenie

do składania ofert kompleksowej organizacji wizyty studyjnej  dla grupy 33 osobowej do miejscowości Citta di Castello (Włochy) w dniach 29.03.2020 r.-01.04.2020 r.  w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”

 

Pełna treść zaproszenia do składania ofert: Zaproszenie do składania ofert
Link do zapytania ofertowego na stronie ARiMR: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia
ID ogłoszenia: 59/13/02/2020
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu: pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnienie warunków: pobierz

Pytania od oferentów:

treść pytania:

Elementem zamówienia jest tłumaczenie ustne, zatem tłumacz powinien być tłumaczem konferencyjnym , a nie przysięgłym, bo kluczowa jest tu umiejętność tłumaczenia konsekutywnego – bieżącego spotkań. Prosimy o zmianę zapisu , który nie tylko nie wpływa w aktualnym kształcie na pozytywną realizację zamówienia, co dodatkowo obsadza na tym stanowisku osobę o niewłaściwych kompetencjach.

– treść odpowiedzi:

Wyjazd studyjny jest elementem projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”. Rozliczając projekt współpracy wymagane jest przedłożenie pełnej dokumentacji: korespondencji, programów, prezentacji oraz innych dokumentów związanych z wizytą studyjną przetłumaczonej i potwierdzonej przez tłumacza przysięgłego. Wymóg uprawnień tłumacza przysięgłego ma być gwarancją wysokich kwalifikacji oraz bardzo dobrej znajomości języka. Ponadto posiadanie kwalifikacji tłumacza przysięgłego możemy zweryfikować poprzez wgląd do Listy Tłumaczy Przysięgłych, natomiast kwalifikacje tłumacza konferencyjnego na ogół opierają się na oświadczeniu o wykonywaniu takich tłumaczeń i oświadczeniu posiadania doświadczenia w tym zakresie.

Z uwagi na powyższe nie możemy przychylić się do prośby o zmianę zapisu zapytania.

treść pytania:

w związku z wiążącymi godzinami lotu (ujętymi w zaproszeniu do składania ofert) w dniu 29 marca i planowanym przylotem o godzinie 14.05 na lotnisko Roma Fiumicino przewidujecie Państwo dla grupy obiad i kolację czy tylko obiadokolację na miejscu w hotelu? Oraz w dniu 1 kwietnia w związku z wylotem we wczesnych godzinach porannych tzn 8.30 i przylotem na lotnisko Warszawa Chopin o godzinie 10.55 czy przewidujecie Państwo obiad dla grupy na terenie Polski?

– treść odpowiedzi:

W dniu 29 marca 2020 r. zamawiający przewiduje dla uczestników wyjazdu obiad i kolację. W dniu 01.04.2020 r. zamawiający nie przewiduje obiadu.

treść pytania:

Czy mozna zlozyc ofertę scanem?

– treść odpowiedzi:

ofertę nie można złożyć w formie skanu. Ofertę można przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (biuro LGD BMK). Ofertę Wykonawca składa w  zaklejonej  kopercie  w  formie  pisemnej  na  formularzu  oferty wraz z niezbędnymi załącznikami skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica dopiskiem: kompleksowa organizacja wizyty studyjnej  dla grupy 33 osobowej do miejscowości Citta di Castello (Włochy) w dniach 29.03.2020 r.-01.04.2020 r.

Protokół z otwarcia ofert: pobierz

Informacja (zawiadomienie) o wyborze Wykonawcy: pobierz