W dniu 09.09.2020r. o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie ocena i wybór wniosków złożonych w ramach konkursów nr 41/2020- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury i  nr 42/2020 – Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego – renowacja zabytków.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
  2. Wybór Sekretarzy Posiedzenia (Komisji Skrutacyjnej).
  3. Informacja o wynikach oceny formalnej, zgodności z LSR oraz zgodności z PROW 2014-2020,  w ramach ogłoszonych konkursów.
  4. Dokonanie oceny i wyboru operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie oceny i wyboru operacji oraz ustalenie list rankingowych wniosków.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania