Barwy Mazurskiej Krainy

BARWY MAZURSKIEJ KRAINY wydarzenie promujące obszar LGD czyli bogaty w  dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne. Czas i możliwość prezentacji tego, co dla naszego obszaru jest najcenniejsze. To również okazja do promocji lokalnych produktów i atrakcji i turystycznych. Podczas wydarzenia w formie stoisk promocyjnych swoje produkty zaprezentowały: Zajazd Tusinek w Rozogach – degustacja domowej produkcji serów, chleba oraz przetworów; Dom Pracy Twórców GCKiB Płośnica – prezentacja przepięknych wyrobów ceramicznych, Rajski Ogród w Kamionce – oferta zwiedzania największego na Warmii i Mazurach ogrodu pokazowego na którego terenie znajduje się ponad 30 zakątków tematycznych; Skarby Ziemi – galeria skał, skamieniałości i minerałów z całego świata; wioska tematyczna „Kraina siedmiu osobliwości” z Jabłonki – degustacja omulewskich specjałów (smalec z kurkami, domowy chleb, babka ziemniaczana, kotleciki rybne, pasztet z cukinii) oraz Garncarska Wioska w Kamionce – miejsce cenne pod względem przyrodniczym, gdzie obok przepięknej roślinności można odwiedzić również m.in. Garncarnię, Kuźnię, Kino Przyrody oraz Gospodę „Ptasie radio”. Głównym punktem wydarzenia było Seminarium pt. Atrakcyjność turystyczna obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Tematyka Seminarium ukazała przybyłym gościom unikatowość obszaru LGD, jego wielokulturowość oraz bogactwo obiektów dziedzictwa kulturowego. Wydarzenie zakończył wspólny regionalny obiad.

Wieś z pomysłem

Z końcem sierpnia zrealizowaliśmy ostatni już wyjazd studyjny w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Wieś z pomysłem” – projekt, którego celem był udział przedstawicieli dwóch lokalnych grup działania w podpatrywaniu dobrych praktyk, spotkaniach organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego niewątpliwie przyczynił się do wymiany doświadczeń w zakresie kreowania innowacyjnych produktów turystycznych z wykorzystaniem lokalnych zasobów kulturowych i przyrodniczych. Tak podsumować można czas wypełniony ciekawym programem i  nietypowymi aktywnościami. Dzielimy się wrażeniami i inspiracjami.

Aktualizacja informacji o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji

W dniu 30.08.2023r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD w sprawie rozpatrzenia protestów do przeprowadzonej oceny wniosków w dniu 10.08.2023r. w ramach konkursu nr 55/2023.

Listy rankingowe dotyczące konkursu nr 55/2023 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR/ START UP – Podejmowanie działalności gospodarczej po rozpatrzeniu protestów nie uległy zmianie.

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”  – pobierz