Innowacyjne produkty w gminie Nidzica z dofinansowaniem na rozwój działalności gospodarczej – umowa zawarta

W dniu 30 kwietnia br.  w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego została podpisana kolejna umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a firmą WinPoint. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu wsparte zostaną usługi w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów meblarskich z recyklingu.

Kolejna umowa w zakresie „Rozwój rynków zbytu” podpisana!

W dniu 27 kwietnia br.  w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego została podpisana kolejna umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Spółdzielnią Socjalną Bulwar.

Celem operacji pn „Mazurskie Jarmarki w Wiosce Sztuki” jest rozwój przedsiębiorczości opartej na lokalnych zasobach kulturowych, przyrodniczych oraz rozwój inicjatyw klastrowych i powiązań sieciowych przedsiębiorstw.

Kolejne umowy podpisane!

W kwietniu br. w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podpisane zostały 3 umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Naszymi Beneficjentami.

Beneficjenci zawarli umowy w ramach przedsięwzięcia Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury:

  1. Gmina Szczytno – BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MAŁDANIEC – kwota przyznanej pomocy wynosi –      55 988 zł
  2. Gmina Dźwierzuty – Dźwierzuckie Centrum OZE-1 etap – kwota przyznanej pomocy wynosi – 56 009 zł
  3. Gmina Wielbark – Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 495 m² z wyposażeniem i ogrodzeniem – kwota przyznanej pomocy wynosi 56 009 zł.

Aktualizacja informacji o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe po rozpatrzeniu protestów

W dniu 24.03.2021r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” . Celem posiedzenia było ponowne rozpatrzenie protestu, który wpłynął  w ramach konkursu nr 44/2020.

Lista operacji wybranych w konkursie Nr 44/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej –  nie uległa zmianie.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 24.03.2021r. – pobierz * pdf