Dokumenty do pobrania

 

Dokumenty

Dokumenty Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” do pobrania:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – pobierz *pdf
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 30.03.2017 r. – pobierz *pdf
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 21.02.2018 r. –pobierz*pdf
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 02.03.2020 r. – pobierz* pdf
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 23.09.2020 r. – pobierz *pdf
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 13.09.2021 r – pobierz* pdf
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 28.03.2023 r – pobierz* pdf

2. Umowa ramowa – pobierz *pdf

 • Aneks Nr 1 do umowy ramowej zawarty w dniu 16.09.2016 r. – pobierz *pdf
 • Aneks Nr 2 do umowy ramowej zawarty w dniu 18.04.2017 r. – pobierz *pdf
 • Aneks Nr 3 do umowy ramowej zawarty w dniu 14.06.2017 r. – pobierz *pdf
 • Aneks Nr 4 do umowy ramowej zawarty w dniu 02.05.2018 r. – pobierz *pdf
 • Aneks Nr 5 do umowy ramowej zawarty w dniu 05.03.2019 r. – pobierz * pdf
 • Aneks Nr 6 do umowy ramowej zawarty w dniu 17.06.2020 r. – pobierz *pdf
 • Aneks Nr 7 do umowy ramowej zawarty w dniu 07.07.2020 r. – pobierz *pdf
 • Aneks Nr 8 do umowy ramowej zawarty w dniu 18.11.2020 r. – pobierz *pdf
 • Aneks Nr 9 do umowy ramowej zawarty  w dniu 11.06.2021 r – pobierz* pdf
 • Aneks Nr 10 do umowy ramowej zawarty w dniu 29.10.2021 r. – pobierz* pdf
 • Aneks Nr 11 do umowy ramowej zawarty w dniu 24.05.2023 r. – pobierz* pdf
 • Aneks Nr 12 do umowy ramowej zawarty w dniu 07.06.2023 r. – pobierz* pdf

3. Statut Stowarzyszenia – pobierz *pdf

 • Statut Stowarzyszenia – aktualizacja 03.12.2018r. – pobierz *pdf
 • Statut Stowarzyszenia – aktualizacja 23.09.2020r. – pobierz* pdf
 • Statut Stowarzyszenia – aktualizacja 29.05.2023r. – pobierz* pdf

4. Regulamin Pracy Rady – pobierz *pdf

 • Regulamin Pracy Rady – aktualizacja 11.10.2016 r. – pobierz *pdf
 • Regulamin Pracy Rady – aktualizacja 30.03.2017 r. – pobierz *pdf
 • Regulamin Pracy Rady – aktualizacja 21.02.2018 r. – pobierz *pdf
 • Regulamin Pracy Rady – aktualizacja 22.06.2021 r – pobierz *pdf
 • Regulamin Pracy Rady – aktualizacja 23.04.2024r. – pobierz *pdf

5. Harmonogram planowanych naborów wniosków  – pobierz *pdf

 • Harmonogram planowanych naborów wniosków – aktualizacja 03.03.2017 r. – pobierz *pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków – aktualizacja 06.04.2018 r. – pobierz* pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków – aktualizacja 20.03.2019 r. – pobierz* pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków – aktualizacja 11.04.2019 r. – pobierz* pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków – aktualizacja 19.06.2020 r. – pobierz* pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków – aktualizacja 31.08.2020 r. – pobierz* pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków – aktualizacja 14.05.2021 r – pobierz* pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków – aktualizacja 30.12.2021 r – pobierz* pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków – aktualizacja 28.03.2023 r. – pobierz* pdf

6. Plan komunikacji – pobierz *pdf

 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 r. – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r. – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 r. – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r. – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 r. – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 r. –pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2022 r – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2023 r. – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2024 r. – pobierz 

7. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD – pobierz

 •       Informacja za rok 2016 – pobierz
 •       Informacja za rok 2017 – pobierz
 •       Informacja za rok 2018 – pobierz
 •       Informacja za rok 2019 – pobierz
 •       Informacja za rok 2020 – pobierz
 •       Informacja za rok 2021 – pobierz
 •       Informacja za rok 2022 – pobierz 
 •       Informacja za rok 2023 – pobierz

8. Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r – pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r – pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018r do 31.12.2018r – pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r – pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r – pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r – pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022r do 31.12.2022r – pobierz
 • Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2023r do 31.12.2023r – pobierz 

9. Informacja na temat wysokości składek członkowskich

10. Klauzule RODO

 • Poddziałanie 19.2 – Wdrażanie LSR

– Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej – pobierz* doc

– Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej – osoba świadcząca lub udostępniająca wkład rzeczowy- pobierz* doc

– Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej jako uczestnika szkolenia/warsztatów- pobierz* doc

 • Poddziałanie 19.3 – Projekty współpracy

– Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizyczne – pobierz* doc

– Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej jako uczestnika szkolenia/warsztatów- pobierz* doc

 • Poddziałanie 19.4 – Koszty bieżące i aktywizacja

– Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej – pobierz* doc

Deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia

 • osoba fizyczna (prowadząca działalność gospodarczą, rolnik, mieszkaniec obszaru LGD) – pobierz *doc
 • osoba prawna (gmina, organizacja pozarządowa, podmiot gospodarczy wpisany do KRS) – pobierz *doc

Rekomendacja – pobierz *doc

 

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00