Konsultacje LSR na lata 2023-2027

współfinansowanie PROW

 

KONSULTACJE LSR NA LATA 2023-2027

Badania ankietowe

Diagnoza obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”  do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na Lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” rozpoczęło prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania funduszowego 2023 -2027.

 Niniejsza ankieta ma na celu dostarczenie informacji na temat problemów, potrzeb, oczekiwań, potencjału rozwojowego obszaru i  wizji mieszkańców obszaru Stowarzyszenia LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” w różnych sferach życia. Zależy nam na przygotowaniu założeń strategicznych w oparciu o opinie mieszkańców naszego obszaru, zwłaszcza w przestrzeniach poprawy warunków życia,  rozwoju  przedsiębiorczości i miejsc pracy, rozwoju edukacji i aktywności społecznej, wzrostu atrakcyjności turystycznej i tworzenia nowych innowacyjnych ofert turystycznych, z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego i wykorzystania zasobów naturalnych i podnoszenia świadomości w zakresie ochrony klimatu.

 Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie kilka minut !! Dla nas ważny jest głos każdego mieszkańca obszaru LGD!

Link do ankiety: