Biuletyn informacyjny 2022

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem informacyjnym 2022 - pobierz. 

Umowy z poddziałania 19.2 podpisane

Wnioskodawcy z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy" w dniu 4 listopada 2022r. podpisali w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w...

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” prowadzi nabór wniosków o pożyczkę

  Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa dla przedsiębiorstw działających: w branży turystycznej (PKD dział 55 – Zakwaterowanie, dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji...