Aktualizacja informacji o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe po rozpatrzeniu protestów

W dniu 10.05.2022r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” . Celem posiedzenia było rozpatrzenie protestów, które wpłynęły  w ramach konkursu nr 50/2022 Lista operacji wybranych w konkursie Nr 50/2022 – Rozwój przedsiębiorczości na...

Aktualizacja Informacji o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe

Listy rankingowe: 53/2022 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego  – Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 53/2022 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego pobierz – Lista operacji wybranych przez LGD w...

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”

W dniu 10.05.2022r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1 odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie rozpatrzenie protestów, które wpłynęły w ramach naboru nr 50/2022...