Publikacje LGD

Publikacje LGD

 • Wypoczynek Na Wsi – baza agroturystyczna obszaru LGD: pobierz *pdf
 • Zasady Tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych: pobierz *pdf
 • Klaster – Tworzenie, Zarządzanie, Rozwój: pobierz *pdf
 • Katalog Rzemieślników: pobierz *pdf
 • Kuchnia Mazurskiej Krainy: pobierz *pdf
 • Przykłady projektów zrealizowanych na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Krainy” ze środków Programu LEADER 2007-2013: pobierz *pdf

Biuletyn informacyjny LGD

 • Biuletyn informacyjny nr 1/2016: pobierz
 • Biuletyn informacyjny nr 1/2017: pobierz
 • Biuletyn informacyjny nr 1/2018: pobierz
 • Biuletyn informacyjny nr 1/2019: pobierz
 • Biuletyn informacyjny nr 1/2020 pobierz
 • Biuletyn informacyjny nr 1/2021 pobierz
 • Biuletyn informacyjny nr 1/2022 pobierz

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00