Informacje o RODO

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, 13-100 Nidzica, ul. Plac Wolności 1, zwany dalej: „Administratorem”.

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, 13-100 Nidzica, ul. Plac Wolności 1 lub telefonując pod numer (0-89) 625 43 37 lub 784 556 520.

  1. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

– na podstawie wyrażonej zgody,

– dla wypełnienia zobowiązań umownych,

– dla wypełnienia obowiązków prawnych  

  1. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami prawa.
  2. Administrator może przekazywać Twoje dane podmiotom którym ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz  Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa.
  3. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  4. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia  oraz usunięcia  przetwarzania danych.
  5. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO, gdy uzna Pani/Pan,  iż  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00