Konkursy PROW 2014-2020

współfinansowanie PROW

Aktualności PROW 2014-2020

Informacja o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe

W dniu 10.08.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje złożone w konkursach: nr 55/2023, 56/2023, 57/2023, oraz operacje własne LGD nr 58/2023, 59/2023 . Listy...

czytaj dalej

PROW 2014-2020

Informacje dotyczące poszczególnych przedsięwzięć:

 • Ulotka informacyjna – Nabory 2017 r. pobierzInformacje dotyczące poszczególnych przedsięwzięć w 2016 r.
 • Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze objętym LSR – pobierz *doc
 • Rozwój rynków zbytu – pobierz *doc
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego – pobierz *doc
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury – pobierz *doc
 • Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury – pobierz *doc
 • Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału społecznego – pobierz *doc
 • Inkubator przetwórstwa lokalnego – pobierz *doc
 • Rozwój działalności gospodarczej – pobierz *doc
 • START UP – tworzenie działalności gospodarczej – pobierz *doc

Kryteria wyboru operacji w ramach wdrażania LSR – aktualizacja 23.09.2020r

pobierz* pdf

Kryteria wyboru operacji w ramach wdrażania LSR – aktualizacja 30.03.2017

pobierz *pdf

Kryteria wyboru operacji w ramach wdrażania LSR

pobierz *doc

Kryteria wyboru grantobiorców

pobierz *doc

Ankieta Monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

 pobierz*doc

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność

link do informacji

Akty prawne:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013: pobierz *pdf
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) z dnia 25 sierpnia 2016 – zmieniające: pobierz *pdf
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015: pobierz *pdf
 • USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności: pobierz *pdf

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00