Aktualizacja informacji o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji

W dniu 09.06.2022r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD w sprawie rozpatrzenia protestów do przeprowadzonej oceny wniosków w dniu 22.04.2022r. w ramach konkursu nr 50/2022.

Listy rankingowe dotyczące konkursu nr 50/2022 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR/ START UP – Podejmowanie działalności po rozpatrzeniu protestów nie uległy zmianie.

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” – pobierz

Aktualizacja informacji o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe po rozpatrzeniu protestów

W dniu 10.05.2022r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” . Celem posiedzenia było rozpatrzenie protestów, które wpłynęły  w ramach konkursu nr 50/2022

Lista operacji wybranych w konkursie Nr 50/2022 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR/ START UP – Podejmowanie działalności po rozpatrzeniu protestu nie uległa zmianie  –pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 10.05.2021r. –pobierz

Aktualizacja Informacji o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe

Listy rankingowe:

53/2022 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 53/2022 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 53/2022 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego pobierz

54/2022– Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 54/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 54/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 06.04.2022r. pobierz

 

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”

W dniu 10.05.2022r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1 odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie rozpatrzenie protestów, które wpłynęły w ramach naboru nr 50/2022 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR/ START UP – Podejmowanie działalności gospodarczej.

Informacja o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe

W dniu 22.04.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje złożone w konkursach: nr 50/2022, nr 51/2022 oraz 52/2022.

Listy rankingowe:

50/2022 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR/ START UP – Podejmowanie działalności gospodarczej,

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie nr 50/2022 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR/ START UP – Podejmowanie działalności gospodarczej, pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie nr 50/2022 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR/ START UP – Podejmowanie działalności gospodarczej, pobierz

– Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie nr 50/2022 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR/ START UP – Podejmowanie działalności gospodarczej, pobierz

 51/2022 –  Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie nr 51/2022 –  Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie nr 51/2022 –  Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych pobierz

52/2022 – Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych.

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie nr 52/2022 – Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie nr 52/2022 – Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 22.04.2022r.pobierz

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz.U.2019 poz.1167),  podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa. Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD pobierz