Szlak Dziedzictwa Kulturowego

Szlak Dziedzictwa Kulturowego

Nasza misja

Misja klastra „SZLAK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO” jest wspieranie organizacji pozarzàdowych, społecznych grup nieformalnych, przedsiębiorców działających w obszarze usług turystycznych i szkoleniowych na obszarach wiejskich, poprzez stworzenie trwałych ram współpracy opartych na wymianie doświadczeń i udostępnianiu zasobów pomiędzy członkami inicjatywy klastrowej, w celu

  • kreowania wspólnych produktów
  • budowania trwałości instytucjonalnej organizacji społecznych
  • promocji.

Uczestnicy

  • organizacje pozarządowe działające na obszarze aktywności Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
  • przedsiębiorstwa działające na terenach wiejskich
  • samorządy lokalne i samorządowe instytucje

Więcej o  SDK

Przeczytaj więcej w naszej broszurze: pobierz *pdf

Zobacz poniżej mapę lub pobierz *pdf

szlak dziedziectwa kulturowego

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00