Program wizyty nt. Smart Village

Smart Village – oferta wizyt studyjnych

PROGRAM WIZYTY: Wioska inteligentna
Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „„”Brama Mazurskiej Krainy” Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
Program wizyty 2 dniowej (przykład)

 

Godzina Program wizyty nt. Smart Village
I dzień
Przyjazd uczestników do siedziby inkubatora przedsiębiorczości LGD w Kamionce.
Poczęstunek – mazurskie smaki.
Prezentacja nt. idei wiosek inteligentnych i przykłady Smart Village w Polsce i w Europie.
Zwiedzanie inteligentnej wioski – Garncarska Wioska (zasoby, wykorzystanie technologii cyfrowych, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, infrastruktura do świadczenia usług społecznych).
Obiad regionalny – przykład współpracy z lokalnymi rolnikami i dostawcami.
Prezentacja: zasady oraz krok po kroku tworzenia inteligentnej wioski/
Dyskusja nt. czynników i warunków sukcesu tworzenia inteligentnej wioski
Zakończenie pierwszego dnia wizyty.
II dzień
1,5 godz. Warsztat tworzenie koncepcji wioski inteligentnej
Cz.I: Wyzwania i potrzeby – wizja Smart Village.
1,5 godz. Warsztat tworzenie koncepcji wioski inteligentnej
Cz.II: Analiza SWOT, diagnoza, zasoby. Program wizyty nt. Smart Village
1,5 Warsztat tworzenie koncepcji wioski inteligentnej
Cz.III: Planowane działania, inwestycje, rozwiązania.
1,5 godz. Warsztat tworzenie koncepcji wioski inteligentnej
Cz.IV: Strategia Smart Village, forma prawna, model biznesowy

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00