dokumenty PS WPR 2023-2027

współfinansowanie PROW
  1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 z dnia 29.05.2023 r. – pobierz *pdf
  • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 – aktualizacja 10.08.2023 r. – pobierz *pdf

2. Umowa ramowa z dnia 21.12.2023 r. – pobierz *pdf

  • Załącznik nr 1 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – pobierz *pdf
  • Załącznik nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – pobierz *pdf

3. Harmonogram planowanych naborów wniosków na rok 2024  – pobierz *pdf

4. Plan komunikacji z lokalną społecznością na 2023 – 2027  – pobierz *pdf

  • Harmonogram realizacji Planu komunikacji na 2024 rok – pobierz *pdf

5. Statut Stowarzyszenia – pobierz *pdf

  • Statut Stowarzyszenia – aktualizacja 03.12.2018r. – pobierz *pdf
  • Statut Stowarzyszenia – aktualizacja 23.09.2020r. – pobierz* pdf
  • Statut Stowarzyszenia – aktualizacja 29.05.2023r. – pobierz* pdf

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00