Likwidacja

Otwarcie likwidacji – wpis do KRS

Otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 28.10.2020 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura sprawy OLVIII NS- REJ.KRS/009891/20/739.

Walne Zebranie Członków – zebranie rozwiązujące

W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, w trakcie którego podjęto decyzję o rozwiązaniu Związku Stowarzyszeń. Dokumentacja z Walnego Zebrania Członków: Protokół – pobierz Uchwały: – Nr 6/1/2020 –...

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00