Inkubowanie Przedsiębiorczości Wiejskiej

Inkubowanie Przedsiębiorczości Wiejskiej

Inkubowanie przedsiębiorczości wiejskiej – wizyta studyjna

W dniu 15 marca 2023r. zakończyliśmy kolejny etap międzynarodowego projektu współpracy. Wizyta studyjna do Katalonii zorganizowana została dla przedstawicieli samorządów województwa warmińsko-mazurskiego czterech Lokalnych Grup Działania. Katalonia urzekła wszystkich...

Przetwórstwo lokalne – I wizyta studyjna

Przetwórstwo lokalne – I wizyta  studyjna Realizujemy założenia międzynarodowego projektu współpracy pod nazwą INKUBOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WIEJSKIEJ. Jego celem jest rozwinięcie aktywności przedsiębiorczej mieszkańców obszarów wiejskich 4 Lokalnych Grup Działania...

Podpisanie umowy na dofinansowanie

Dwudziestego drugiego lutego b.r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy nr 00006-6936-UM1420008/20. Jej stronami są: Województwo Warmińsko-Mazurskie, Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,...

Wniosek o dofinansowanie złożony!

Piętnastego czerwca b.r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań  w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek zakłada...

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00