Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Nowe konkursy LGD

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” ogłasza konkursy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działań:

 1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (nabór III),
 2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (nabór III)

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 07.05.2012r. do 21.05.2012r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się w Biurze Lokalnej Grupy Działania ”Brama Mazurskiej Krainy” , ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronach internetowych:

 1. Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”: www.lgdbmk.pl
 2. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl
 3. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

oraz w:

 1. biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1
 2. siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego i w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

IV. Limit dostępnych środków wynosi w zakresie:

 1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 793.282,00 zł
 2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 1.089.281,00 zł

V. Minimalne wymagania,  których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

 1. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – minimalna liczba punktów do zakwalifikowania projektu – 18
 2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – minimalna liczba punktów do zakwalifikowania projektu – 19

VI. Dodatkowe informacje:

Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy eksperta przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, tel. /fax (89) 625 43 37, e-mail: lgd@nida.pl

Dkumentacja konkursowa znajduje się w zakładce – KONKURSY-PROW-LEADER

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00