Biuletyn Stowarzyszenia LGD "Brama Mazurskiej Krainy"

Zapraszamy do pobrania naszego biuletynu

  • Biuletyn informacyjny nr 1/2016: pobierz
  • Biuletyn informacyjny nr 1/2017: pobierz
  • Biuletyn informacyjny nr 1/2018: pobierz
  • Biuletyn informacyjny nr 1/2019: pobierz
  • Biuletyn informacyjny nr 1/2020: pobierz
  • Biuletyn informacyjny nr 1/2021: pobierz
  • Biuletyn informacyjny nr 1/2022: pobierz

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel. 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00