Uwaga! Beneficjenci małych projektów

Informujemy, że potencjalni beneficjenci osi 4 LEADER PROW na lata 2007-2013 na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektów muszą posiadać NUMER IDENTYFIKACYJNY PRODUCENTA nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Beneficjenci muszą złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów w Biurze Powiatowym ARiMR.

Wniosek do pobrania: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html