Informacja o zakończonej procedurze ponownej oceny i wyboru operacji- listy rankingowe

W dniu 8.02.2017 r.  odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały w ramach ponownie przeprowadzonej procedury ocenione i wybrane operacje . Listy rankingowe : 1.Podejmowanie działalności gospodarczej –...

Posiedzenie Rady LGD

W dniu 8 lutego 2017r. o godz. 8.30 w Małej Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie ponowna ocena i wybór wniosków złożonych w ramach...

Zakończona procedura odwoławcza – projekty grantowe

Informujemy, że w ramach procedury odwoławczej od uchwał Rady w sprawie oceny projektów grantowych złożonych w konkursach nr 5/2016, 6/2016, 7/2016, 8/2016 nie wpłynęły żadne odwołania. Listy operacji wybranych i niewybranych przez LGD nie uległy...