Kolejne umowy podpisane !

20 lipca 2017 r. w Przedsiębiorstwie Społecznym Garncarska Wioska w Kamionce k. Nidzicy podpisano  w ramach inicjatywy Leader objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 łącznie 45 umów o wartości ponad 4 mln zł. Samorząd województwa reprezentowali...

Informacja o zakończonej procedurze wyboru i oceny operacji konkursu Nr 15/2017

W dniu 12.07.2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje złożone w ramach przedsięwzięcia: Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Lista rankingowa operacji: 1....

Informacja o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji grantowych – listy rankingowe

W dniu 12.07.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje grantowe złożone w konkursie Nr 16/2017,  w ramach  naborów projektów grantowych. Listy  rankingowe w...