Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2

Pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz Samorządu Wojewódzkiego wraz z odpowiedziami znajdą Państwo pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

Zapraszamy na spotkania informacyjne !

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych możliwością pozyskania środków na wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 do udziału w otwartych spotkaniach informacyjnych oraz spotkaniach z grupami defaworyzowanymi zgodnie z załączonym...

Zakończony nabór wniosków nr 4/2016

W dniu 28 listopada 2016 roku został zakończony nabór wniosków nr 4/2016 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:...