Ogłoszenie o naborze nr 24/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 24/2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Ogłoszenie o naborze nr 23/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 23/2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące rozliczania zadań grantowych

W związku ze zbliżającym się terminem realizacji/składania wniosków o rozliczenie grantów jako końcowego etapu realizacji projektu zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zasad rozliczania zadań grantowych dla podmiotów realizujących zadania grantowe z obszaru...