Aktualizacja informacji o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe po rozpatrzeniu protestów

W dniu 24.03.2021r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” . Celem posiedzenia było ponowne rozpatrzenie protestu, który wpłynął  w ramach konkursu nr 44/2020. Lista operacji wybranych w konkursie Nr 44/2020 – Rozwijanie działalności...

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

W dniu 24.03.2021r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1 odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie ponowna ocena projektu.