Aktualizacja informacji o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji – listy rankingowe po rozpatrzeniu protestów

W dniu 10.02.2021r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Brama Mazurskiej Krainy" . Celem posiedzenia było rozpatrzenie protestów, które wpłynęły  w ramach konkursów nr 45/2020 i nr 44/2020. Lista operacji wybranych w konkursie Nr 45/2020 - Podejmowanie...

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

W dniu 10.02.2021r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nidzicy, Plac Wolności 1 odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Celem Posiedzenia będzie ponowna ocena Protestów.

Ankieta ewaluacyjna

Głównym celem funkcjonowania Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” była realizacja wspólnie opracowanej z Mieszkańcami (Państwem) Lokalnej Strategii Rozwoju. Strategia ta realizowana jest przez szereg działań własnych Stowarzyszenia  oraz...