KONSULTACJE- AKTUALIZACJA LSR 2014-2020

W związku z koniecznością dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w trybie określonym w  załączniku nr 1 do LSR pkt 2.2, czyli na wniosek Zarządu LGD przedstawiamy proponowane zmiany do konsultacji  w  następujących zakresach: zakres zmian- LSR na lata 2014-2020...

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Beneficjentów PROW 2014-2020

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej,...

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem i drukarką pobierz