Innowacyjne produkty w gminie Nidzica z dofinansowaniem na rozwój działalności gospodarczej – umowa zawarta

W dniu 30 kwietnia br.  w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego została podpisana kolejna umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego...

Kolejna umowa w zakresie „Rozwój rynków zbytu” podpisana!

W dniu 27 kwietnia br.  w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego została podpisana kolejna umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego...

Kolejne umowy podpisane!

W kwietniu br. w obecności Pani Sylwii Jaskulskiej, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podpisane zostały 3 umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez...