Dokumenty do pobrania

 

Dokumenty

Dokumenty Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” do pobrania:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – pobierz *pdf
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 30.03.2017 r. – pobierz *pdf
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 21.02.2018 r. –pobierz*pdf
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 02.03.2020 r. – pobierz* pdf
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – aktualizacja 23.09.2020 r. – pobierz *pdf

2. Umowa ramowa – pobierz *pdf

 • Aneks Nr 1 do umowy ramowej zawarty w dniu 16.09.2016 r. – pobierz *pdf
 • Aneks Nr 2 do umowy ramowej zawarty w dniu 18.04.2017 r. – pobierz *pdf
 • Aneks Nr 3 do umowy ramowej zawarty w dniu 14.06.2017 r. – pobierz *pdf
 • Aneks Nr 4 do umowy ramowej zawarty w dniu 02.05.2018 r. – pobierz *pdf
 • Aneks Nr 5 do umowy ramowej zawarty w dniu 05.03.2019 r. – pobierz * pdf
 • Aneks Nr 6 do umowy ramowej zawarty w dniu 17.06.2020 r. – pobierz *pdf
 • Aneks Nr 7 do umowy ramowej zawarty w dniu 07.07.2020 r. – pobierz *pdf
 • Aneks Nr 8 do umowy ramowej zawarty w dniu 18.11.2020 r. – pobierz *pdf

3. Statut Stowarzyszenia – pobierz *pdf

 • Statut Stowarzyszenia – aktualizacja 03.12.2018r. – pobierz *pdf
 • Statut Stowarzyszenia – aktualizacja 23.09.2020r. – pobierz* pdf

4. Regulamin Pracy Rady – pobierz *pdf

 • Regulamin Pracy Rady – aktualizacja 11.10.2016 r. – pobierz *pdf
 • Regulamin Pracy Rady – aktualizacja 30.03.2017 r. – pobierz *pdf
 • Regulamin Pracy Rady – aktualizacja 21.02.2018 r. – pobierz *pdf
 • Regulamin Pracy Rady – aktualizacja 22.06.2021 r – pobierz *pdf

5. Harmonogram planowanych naborów wniosków  – pobierz *pdf

 • Harmonogram planowanych naborów wniosków – aktualizacja 03.03.2017 r. – pobierz *pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków – aktualizacja 06.04.2018 r. – pobierz* pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków – aktualizacja 20.03.2019 r. – pobierz* pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków – aktualizacja 11.04.2019 r. – pobierz* pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków – aktualizacja 19.06.2020 r. – pobierz* pdf
 • Harmonogram planowanych naborów wniosków – aktualizacja 31.08.2020 r. – pobierz* pdf

6. Plan komunikacji – pobierz *pdf

 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016 r. – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r. – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 r. – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r. – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2020 r. – pobierz
 • Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2021 r. –pobierz

7. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD – pobierz

 •       Informacja za rok 2016 – pobierz
 •       Informacja za rok 2017 – pobierz
 •       Informacja za rok 2018 – pobierz
 •       Informacja za rok 2019 – pobierz
 •       Informacja za rok 2020 – pobierz

8. Klauzule RODO

 • Poddziałanie 19.2 – Wdrażanie LSR

– Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej – pobierz* doc

– Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej – osoba świadcząca lub udostępniająca wkład rzeczowy- pobierz* doc

– Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej jako uczestnika szkolenia/warsztatów- pobierz* doc

 • Poddziałanie 19.3 – Projekty współpracy

– Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizyczne – pobierz* doc

– Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej jako uczestnika szkolenia/warsztatów- pobierz* doc

 • Poddziałanie 19.4 – Koszty bieżące i aktywizacja

– Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej – pobierz* doc

Deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia

 • osoba fizyczna (prowadząca działalność gospodarczą, rolnik, mieszkaniec obszaru LGD) – pobierz *doc
 • osoba prawna (gmina, organizacja pozarządowa, podmiot gospodarczy wpisany do KRS) – pobierz *doc

Rekomendacja – pobierz *doc

 


Dokumenty LGD do pobrania:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju – pobierz *pdf (aktualizacja na dzień 26.04.2013)
  • Rozdział I LSR aktualizacja na dzień 17.12.2013 – pobierz *pdf
  • Rozdział IV LSR aktualizacja na dzień 17.12.2013 – pobierz *pdf
 2. Lokalna Strategia Rozwoju – pobierz *pdf
 3.  Zestawienia rzeczowo-finansowe operacji:
  • zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – lata 2011-2015 – aktualizacja 14.04.2015 – pobierz *pdf
  • zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – lata 2011-2015 – pobierz *pdf
  • zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – lata 2011-2015 – aktualizacja 5.05.2014 – pobierz *pdf
  • zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – lata 2011-2015 – aktualizcja 31.07.2014 – pobierz *pdf
 4. Statut – pobierz *doc lub pobierz *pdf
 5. Statut – aktualizacja na dzień 7.08.2013 – pobierz *pdf
 6. Deklaracja przystąpienia do LGD – pobierz *doc lub pobierz *pdf
 7. Rekomendacja – pobierz *doc lub pobierz *pdf
 8. Wyciąg z dokumentu: „Źródła i możliwości fiansowania, tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych ze środków budżetowych” – pobierz *doc lub pobierz *pdf

Uwaga:

Wersja *doc – dokument edytowalny w programach biurowych typu Microsoft Office, Open Office, Libre Office itp.
Wersja *pdf – dokument zamknięty. Do otworzenia potrzebny bezpłatny program Acrobat Reader.

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel./fax. (0-89) 625 43 37 lub 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00