W dniach 03.12.2020r. r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje złożone w konkursach: nr 43/2020, nr 44/2020, nr 45/2020 i  nr 46/2020.

Listy rankingowe:

43/2020 – Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 43/2020 – Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 43/2020 – Tworzenie sieci w zakresie świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów lub usług lokalnych pobierz

44/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 44/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej  pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 44/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej pobierz

– Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 44/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej pobierz

45/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP 

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 45/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 45/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP pobierz

– Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 45/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej – START UP  pobierz

46/2020 – Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w konkursie Nr 46/2020 – Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk pobierz

– Lista operacji wybranych przez LGD w konkursie Nr 46/2020 – Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk pobierz

Lista operacji niewybranych przez LGD w konkursie Nr 46/2020 – Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 03.12.2020r. pobierz

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa. Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD. pobierz