W dniach 13 maja, 16 maja, 17 maja 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” organizuje nieodpłatne szkolenia z zakresu pisania projektów w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność :

  • podejmowanie działalności gospodarczej,
  • rozwój działalności gospodarczej.

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów, którzy mają zamiar ubiegać się o środki za pośrednictwem LGD do wzięcia udziału w szkoleniach.

Terminy i miejsce szkoleń:

13.05.2019 r.     Sala Weselna u Smolenia, Iłowo- Wieś ul. Wiejska 1A, godz. 9.00

16.05.2019 r.    Urząd Gminy Świętajno, ul. Grunwaldzka 15, godz. 9.00

17.05.2019  r.    Garncarska Wioska, Kamionka 5 A, godz. 9.00

Na zgłoszenia czekamy do 10 maja  br. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać e-mailem: biuro@lgdbmk.pl. Podczas wypełniania formularza należy pamiętać o zaznaczeniu lokalizacji wybranego terminu szkolenia.
Maksymalna liczba osób mogąca wziąć udział w ramach każdego szkolenia: 15 osób.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod numerem tel.: 89 625 43 37.

Formularz zgłoszeniowy pobierz