Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej  Krainy” informuje, że do 08 czerwca 2018 roku nie wpłynęła żadna informacja od uprawnionego podmiotu o zamiarze realizacji operacji własnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w zakresie:  „Promowanie: produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury”. Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej minął 08 czerwca 2018 roku. W tej sytuacji Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” postanowiło złożyć wniosek aplikacyjny na realizację operacji własnej pn. Mazurska wideoteka – klisza kulturowej unikalności. Planowany termin realizacji operacji to październik 2019 r. Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 10 000 zł