W dniu 10.05.2022r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Mazurskiej Krainy” . Celem posiedzenia było rozpatrzenie protestów, które wpłynęły  w ramach konkursu nr 50/2022

Lista operacji wybranych w konkursie Nr 50/2022 – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR/ START UP – Podejmowanie działalności po rozpatrzeniu protestu nie uległa zmianie  –pobierz

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z dnia 10.05.2021r. –pobierz