Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału społecznego

Informacja o zakończonej procedurze oceny i wyboru operacji grantowych – listy rankingowe

W dniu 18.01.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, na którym zostały ocenione i wybrane operacje grantowe złożone w konkurach 5/2016, 6/2016, 7/2016 i 8/2016  w ramach  naborów projektów grantowych. Listy...

Archiwum

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
NIP: 984 021 11 46, Regon: 362862586
tel./fax. (0-89) 625 43 37 lub 784 556 520
e-mail: biuro@lgdbmk.pl | www.lgdbmk.pl

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00