Pełna treść zaproszenia do składania ofert: pobierz

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu: pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnienie warunków: pobierz
Załącznik nr 4 Umowa pobierz

 

Protokół z otwarcia ofert: pobierz

Protokół z zakończenia postępowania pobierz