Zaproszenie do składania ofert kompleksowej organizacji wizyty studyjnej dla grupy 33 osobowej do miejscowości Citta di Castello ( Włochy) w dniach 29.03.2020 r. – 01.04.2020 r.

Zaproszenie

do składania ofert kompleksowej organizacji wizyty studyjnej  dla grupy 33 osobowej do miejscowości Citta di Castello (Włochy) w dniach 29.03.2020 r.-01.04.2020 r.  w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”

 

Pełna treść zaproszenia do składania ofert: Zaproszenie do składania ofert
Link do zapytania ofertowego na stronie ARiMR: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia
ID ogłoszenia: 59/13/02/2020
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu: pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnienie warunków: pobierz

Pytania od oferentów:

treść pytania:

Elementem zamówienia jest tłumaczenie ustne, zatem tłumacz powinien być tłumaczem konferencyjnym , a nie przysięgłym, bo kluczowa jest tu umiejętność tłumaczenia konsekutywnego – bieżącego spotkań. Prosimy o zmianę zapisu , który nie tylko nie wpływa w aktualnym kształcie na pozytywną realizację zamówienia, co dodatkowo obsadza na tym stanowisku osobę o niewłaściwych kompetencjach.

– treść odpowiedzi:

Wyjazd studyjny jest elementem projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”. Rozliczając projekt współpracy wymagane jest przedłożenie pełnej dokumentacji: korespondencji, programów, prezentacji oraz innych dokumentów związanych z wizytą studyjną przetłumaczonej i potwierdzonej przez tłumacza przysięgłego. Wymóg uprawnień tłumacza przysięgłego ma być gwarancją wysokich kwalifikacji oraz bardzo dobrej znajomości języka. Ponadto posiadanie kwalifikacji tłumacza przysięgłego możemy zweryfikować poprzez wgląd do Listy Tłumaczy Przysięgłych, natomiast kwalifikacje tłumacza konferencyjnego na ogół opierają się na oświadczeniu o wykonywaniu takich tłumaczeń i oświadczeniu posiadania doświadczenia w tym zakresie.

Z uwagi na powyższe nie możemy przychylić się do prośby o zmianę zapisu zapytania.

treść pytania:

w związku z wiążącymi godzinami lotu (ujętymi w zaproszeniu do składania ofert) w dniu 29 marca i planowanym przylotem o godzinie 14.05 na lotnisko Roma Fiumicino przewidujecie Państwo dla grupy obiad i kolację czy tylko obiadokolację na miejscu w hotelu? Oraz w dniu 1 kwietnia w związku z wylotem we wczesnych godzinach porannych tzn 8.30 i przylotem na lotnisko Warszawa Chopin o godzinie 10.55 czy przewidujecie Państwo obiad dla grupy na terenie Polski?

– treść odpowiedzi:

W dniu 29 marca 2020 r. zamawiający przewiduje dla uczestników wyjazdu obiad i kolację. W dniu 01.04.2020 r. zamawiający nie przewiduje obiadu.

treść pytania:

Czy mozna zlozyc ofertę scanem?

– treść odpowiedzi:

ofertę nie można złożyć w formie skanu. Ofertę można przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica (biuro LGD BMK). Ofertę Wykonawca składa w  zaklejonej  kopercie  w  formie  pisemnej  na  formularzu  oferty wraz z niezbędnymi załącznikami skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica dopiskiem: kompleksowa organizacja wizyty studyjnej  dla grupy 33 osobowej do miejscowości Citta di Castello (Włochy) w dniach 29.03.2020 r.-01.04.2020 r.

Protokół z otwarcia ofert: pobierz

Informacja (zawiadomienie) o wyborze Wykonawcy: pobierz

Zaproszenie do składania ofert kompleksowej organizacji wizyty studyjnej dla grupy 33 osobowej do miejscowości Citta di Castello (Włochy) w dniach 29.03.2020r.-01.04.2020r.

Zaproszenie

do składania ofert kompleksowej organizacji wizyty studyjnej  dla grupy 33 osobowej do miejscowości Citta di Castello (Włochy) w dniach 29.03.2020 r.-01.04.2020 r.  w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”

 

Pełna treść zaproszenia do składania ofert: pobierz
Link do zapytania ofertowego na stronie ARiMR: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia
ID ogłoszenia: 94/03/02/2020
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu: pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnienie warunków: pobierz
Załącznik nr 4 Umowa wzór: pobierz

Protokół z postępowania: pobierz

Zaproszenie do składania ofert na realizację dwóch wizyt studyjnych

Z a p r o s z en i e
do składania ofert na  realizację dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „ Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”

 

Pełna treść zaproszenia do składania ofert: pobierz
Link do zapytania ofertowego na stronie ARiMR: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia
ID ogłoszenia: 01/05/10/2019
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu: pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnienie warunków:pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz usług: pobierz
Załącznik nr 5 Umowa pobierz

 

Protokół z otwarcia ofert: pobierz

Protokół z zakończenia postępowania pobierz

 

 

Z a p r o s z en i e do składania ofert na realizację dwóch wizyt studyjnych

Z a p r o s z en i e
do składania ofert na  realizację dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „ Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”

Pełna treść zaproszenia do składania ofert: pdf* pobierz
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: pobierz
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wykluczeniu: pobierz
Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnienie warunków: pobierz
Załącznik nr 4 Wykaz usług: pobierz
Załącznik nr 5 Umowa pobierz

Pytania od oferentów:

treść pytania:

1. piszę w sprawie zapytania ofertowo „Z a p r o s z en i e do składania ofert na realizację dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „ Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej””

mam pytanie co do wyjazdu nr 2, ile dni obejmuje wyjazd w kwietniu? Czy możemy przyjąć 4 dni jak podczas wyjazdu nr 1?

2. Czy mogą być hotele w okolicy Citta di Castello/

– treść odpowiedzi:

1. W odpowiedzi na pytanie dotyczące zapytania ofertowego „Z a p r o s z e n i e do składania ofert na realizację dwóch wizyt studyjnych w ramach projektu współpracy w ramach działania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania pn. „ Ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”, uprzejmie informuję, że wyjazd nr 2 ( kwiecień 2020 r.) obejmuje 4 dni.

Szczegółowy opis wyjazdu jest zawarty w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na hotele w okolicy Citta di Castello.

 

Protokół z otwarcia ofert:  pobierz

Protokół z zakończenia postępowania pobierz

Informacja o wyborze wykonawcy

Nidzica,  07.05.2018 r.

 

 

Informacja (zawiadomienie) o wyborze Wykonawcy

  1. W dniu 02.05.2018 r. zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu:

 

Dostawa sprzętu gastronomicznego

  1. Nazwy, adresy wykonawców, kryteria, złożonych ofert w terminie (02.05.2018 r. do godz. 15:00):

Dostawa sprzętu gastronomicznego

   1                                    2                                    3
   Lp.

                 Podmiot składający

                   Cena oferty (zł)
                  Netto/VAT/brutto
   1. ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii Marek Pierewoj, ul. Kazimierza Jagiellończyka 47, 10-062 Olsztyn         54 750,00/ 12 592,00/  67 342,50

 

3. Ocena ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami:

„Dostawa sprzętu gastronomicznego”

1

2

3

4

Lp.

Podmiot składający

Cena oferty (zł)
Netto/VAT/brutto

Punkty cena oferty

1. ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii Marek Pierewoj,
ul. Kazimierza Jagiellończyka 47, 10-062 Olsztyn

54 750,00/ 12 592,00/ 67 342,50

100,00

 

4. Sposób rozstrzygnięcia postępowania:

Oferta nr  1 spełnia wymogi Zamawiającego przedstawione w zaproszeniu do składania ofert oraz ze względu na zaoferowaną cenę, jest ofertą najkorzystniejszą. Zamówienie zostaje udzielone:

ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii
Marek Pierewoj
ul. Kazimierza Jagiellończyka 47
10-062 Olsztyn

 

Informacja (zawiadomienie o wyborze Wykonawcy   pdf* pobierz